Výpočtový systém trojúhelníků

English Deutsch

Novinky

2.5.2010
Nová verze 3.0. Přidána verze pro mobilní telefony.
27.6.2009: Přidána německá verze programu.
8.5.2009: Nová verze 2.5. Přidán nový prvek z = alfa - beta, což přináší cca 120 nových kombinací prvků.
25.1.2008: Nová verze 2.0. Program je kompletně přepsán v jazyce Java, umožňuje spouštění bez instalace přímo z webového prohlížeče, lokalizace je automaticky volena dle výchozího jazyka systému.
15.8.2005: Program doplněn grafy pro jednotlivé kombinace.
5.6.2005: Zdrojový kód opatřen poznámkami s postupy jednotlivých výpočtů.
21.12.2004: Nová verze programu přidává možnost vykreslení trojúhelníku a všech jeho prvků.

O programu

Program slouží k řešení obecného trojúhelníku, je-li zadána libovolná trojice z těchto 21 prvků: strany, úhly, výšky, těžnice, osy úhlů, plocha, poloměr kružnice opsané, vepsané, součet a+b, obvod, rozdíl alfa-beta. Výsledkem jsou všechna řešení pro strany a,b,c. Označíme-li příslušné řešení a klikneme tlačítko Komplet, dostaneme hodnoty všech 21 prvků daného řešení. Tlačítkem Zobraz lze vykreslit vypočtený trojúhelník včetně zvolených prvků. Tlačítkem Graf otevřeme obrázek grafu pro danou kombinaci. Tlačítka Zobraz a Graf nejsou dostupná ve verzi pro mnobilní telefony. Zdrojový kód je opatřen poznámkami s postupy jednotlivých výpočtů. Podrobnější návod je součástí programu.
Program je vhodný pro učitele a studenty ke kontrole zadaných úloh, dále pro konstruktéry a projektanty. Použití je omezeno pouze licencí GPL v3.
Program je možno spustit v libovolném prohlížeči s podporou Java, na počítačích s OS Windows, MacOS/X a Linux a na mobilních telefonech podporujících Java ME.

náhled vysledek
grafy
choice mobil input mobil complete mobil

Stažení programu (verze 3.0)

Download programu pro počítač (tar.gz) Download programu pro počítač (zip)
Program vyžaduje nainstalované JRE (doporučená verze 6), které je možno bezplatně stáhnout zde
Download programu pro mobilní telefon (jar) Download programu pro mobilní telefon (jad)
Download zdrojového kódu (tar.gz) Download zdrojového kódu (zip)

O autorovi

Původním povoláním jsem konstrukter jednoúčelových strojů, nyní již 19 let v důchodu. Matematika je pouze jedním z mých koníčků, vedle filozofie, hudby, přírody a rozvětvené rodiny (10 vnoučat). U obecného trojúhelníku mě zpočátku zajímalo pouze nalézání algoritmů pro jednotlivá zadání. Teprve později jsem vše převedl na počítačový program, nejprve v jazyce QBasic, pak v jazyce Object Pascal v prostředí Kylix a Delphi a nakonec v jazyce Java SE a Java ME v prostředí NetBeans. Protože nejsem školený matematik, nemusí některé postupy a termíny odpovídat přísně matematickým zvyklostem. Nicméně jsem se snažil sestavit program velmi pečlivě včetně ověření zkreslením a u všech složitějších případů též zhotovením počítačového grafu průběhů funkce pro celý rozsah možného zadání. Uvítám připomínky a návrhy pro vylepšení programu, stejně jako upozornění na případnou chybu, nebo nepřesnost. E-mail autora stránek.